Garanti för tappade flaskor!

Vi är säkra på att våra flaskor håller. Om flaskan, med den skyddande klädseln på, ändåskulle gå sönder vid när man tappar den inom ett-årsperioden som garantin tillämpar, så erbjuder vi en ny flaska. Vänligen notera att enbart flaskans glasdelen ersätts.

**Tapp-garantin gäller enbart våra nyare flaskmodeller, se bilden nedanför.

Cherub Baby Glass Baby Bottle Drop Guarantee

Vänligen fyll i formuläret nedanför för att begära ersättning: